Lãnh đạo tỉnh rà soát các quy trình đầu tư vào Khu du lịch thác Mai huyện Định Quán
Cập nhật: 27.05.2021 04:03

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, UBND huyện Định Quán và Công ty CP The Coi (TP.HCM) rà soát tiến độ thủ tục đầu tư Khu du lịch Thác Mai (H.Định Quán). Dự án du lịch môi trường The Coi đề xuất tỉnh cho thuê đất để thực hiện tại 3 địa điểm gồm: khu vực công viên đá Ba chồng, Bàu nước sôi và khu vực thác Mai làm khu du lịch sinh thái với vốn đầu tư trên 80 triệu USD. Trong đó, giai đoạn 1 gần 13 triệu USD và giai đoạn 2 trên 67 triệu USD. 

Sau khi nghe các sở, ngành cùng địa phương báo cáo tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Định Quán khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết; các sở ngành liên quan rà soát lại quy trình đầu tư, đấu thầu … đảm bảo đúng pháp lý để doanh nghiệp thực hiện. Trên cơ sở kết quả rà soát của các sở, ngành, nhà đầu tư sẽ căn cứ bổ sung và làm các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư của dự án. 

Được biết, với mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch Đồng Nai là du lịch sinh thái, Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch và nguồn lực để hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch, có khả năng thu hút khách. Đồng thời, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, thương hiệu để đưa du lịch trở thành một trong những nhiệm vụ đột phá.

Ngô Thanh Long