MENU
logo
logo
Vietnamese English
 • NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
  Thứ 2
  12/11
  7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với đơn vị tài trợ về Liên hoan ẩm thực  Đồng Nai -2018.
  13:00
  Thứ 3
  13/11
  7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với đơn vị thiết kế gian hàng về Liên hoan ẩm thực Đồng Nai - 2018.
  13:00
  Thứ 4
  14/11
  7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với đơn vị tài trợ về Liên hoan ẩm thực Đồng Nai- 2018
  13:00
  Thứ 5
  15/11
  7:00 - PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với đơn vị xác lập Kỷ lục về Liên hoan ẩm thực Đồng Nai- 2018.
  - PGĐ Ngô Thanh Long và Phó Trưởng phòng TTHCTL Ma Ra Đôn đi tham gia Liên hoan ẩm thực Nam bộ Trà Vinh năm 2018 từ ngày 15-18/11/2018.
   
  13:00
  Thứ 6
  16/11
  7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi  làm việc với đơn vị tài trợ về Liên hoan ẩm thực Đồng Nai-2018
  13:00
  Thứ 7
  17/11
  7:00
  13:00
  Chủ Nhật
  18/11
  7:00
  13:00  

  LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

  Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
  Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
  Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018
  Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
  Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
  Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
  123
 •